Bestuur

Erik Sloot, voorzitter
Annemargreet Linssen, secretaris
Rob Schaeffer, penningmeester
Judith Wijnen, algemeen lid