Vrienden van de Paviljoens | Bericht van het bestuur van de Vrienden van De Paviljoens

top
-

Nieuwsbrief

Vrienden van de Paviljoens

  Bericht van het bestuur van de
Vrienden van De Paviljoens.                  
1 februari 2017

Na de sluiting van het Museum De Paviljoens bleef de stichting Vrienden van De Paviljoens achter, zonder hun object van vriendschap. De discussie over het kunstbeleid heeft in Almere enige jaren geduurd, totdat nu in 2017 waarschijnlijk toch meer duidelijk zal worden, welke museale kunst terug zal keren in de gebouwen van Schouwburg Almere, sinds een jaar Kunstlinie Almere Flevoland genoemd.

Maar naast het House of Arts waren er ook nog andere onderdelen van het “oude” museum De Paviljoens, zoals de landschapskunst en de jeugdeducatie.

Het bestuur van de stichting Vrienden heeft in de afgelopen jaren weliswaar niet geheel stil gezeten, maar in de praktijk weinig activiteiten kunnen ontwikkelen. Vanaf 2013 is aan de Vrienden geen geldelijke bijdrage meer gevraagd, vanwege het gebrek aan die activiteiten. Naast het in lucht houden van een website, ter informatie over de stichting in het bijzonder en over de kunst in Almere in het algemeen, heeft de stichting Vrienden één duidelijke actie ontwikkeld: het planten van een boom in het Cirkelbos, ter nagedachtenis van het Museum De Paviljoens. Daarna is gekozen tot een relatieve winterslaap in afwachting van de culturele ontwikkelingen in de stad.

Op dit moment ziet het bestuur in de praktijk twee mogelijke doelen voor een vervolg van de stichting Vrienden. De nieuwe stichting Land Art Flevoland en het House of Arts. Het House of Arts is een onderdeel van de Kunstlinie Almere Flevoland, die zelf geen vriendenstructuur kent, maar op geleide van de bestedingen gebruikers benadert als Liefhebber. Het bestuur hoopt uiteraard dat alle oude vrienden met veel genoegen kennis nemen van het House of Arts. Maar een rol voor een vriendenstichting ligt niet voor de hand.

Het bestuur kiest er voor de activiteiten van de stichting Vrienden op te laten gaan in de bestaande activiteiten van de vriendenstichting van de stichting Land Art Flevoland. Die overgang geeft tevens de gelegenheid in 2017 activiteiten  van die stichting in verband met 40 jaar Landschapskunst ook geldelijk te ondersteunen.

Het “bezit” van de stichting Vrienden van De Paviljoens bestaat op dit moment nog uit een relatief klein geldbedrag, een website en een lijst met mailadressen. De afgelopen jaren is die mailinglist up to date gehouden, uiteraard met de nodige aandacht voor de privacy.

Het voornemen van het bestuur van de Vrienden is om de activiteiten en de resterende financiën over te dragen aan de stichting Land Art Flevoland. Daarmee kan onze stichting worden geliquideerd. De stichting Land Art Flevoland heeft het voornemen u uit te nodigen voor een bijeenkomst in de maand maart in KAF.

Hierbij het verzoek ons te laten weten als u er GEEN prijs op stelt dat uw mailadres wordt overgedragen aan de stichting Land Art Flevoland. Op een later moment heeft u uiteraard ook de mogelijkheid u bij deze stichting alsnog af te melden.

Natuurlijk kunt u ook anderszins reageren op dit bericht. Daar staan de e-mailadressen secretariaat@vriendenvandepaviljoens.nl en annem.linssen@upcmail.nl van Annemargreet Linssen voor open.                                                                                                                                                             

Ter informatie treft u een bijlage aan, waarin Marie-Josée Röselaers informatie verstrekt over de stichting Land Art Flevoland.

Het bestuur van de stichting Vrienden van De Paviljoens.
Annemargreet Linssen, Judith Wijnen, Rob Schaeffer en Erik Sloot
  
 

logo-vrienden-350

Vrienden van de Paviljoens

Abrikozenhof 3 - 1326 HA Almere
E-mail: secretariaat@vriendenvandepaviljoens.nl

bottom

Bijlagen
bijlage_vrienden_dec__2016.pdf