Anbi

De Vereniging Vrienden van de Paviljoens staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).
Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum van € 1.250

Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite.

Hieronder worden deze gegevens vermeld.